4740 cm2 per a la formació d'un nou paisatge agafa com a referent visual el píxel (unitat mínima que forma una imatge digital gràfica), i com a mètode processual la reutilització, recodificació i fragmentació d'imatges; aquelles imatges que han esdevingut residuals i obsoletes són reutilitzades per construir un nou discurs capaç de contribuir a la creació d'un nou paisatge. La sèrie consta de tres obres de 60x79cm, cada una formada per 4740 fragments de gravat de 1x1cm.


4740 cm2 per a la formació d'un nou paisatge [4740 cm2 para la formación de un nuevo paisaje] adopta como referente visual el píxel (unidad mínima que forma una imagen digital gráfica) y como método procesal, la re-utilización, re-codificación y fragmentación de imágenes; esas imágenes que han devenido residuales y obsoletas son reutilizadas por construir un nuevo discurso capaz de contribuir a la creación de un nuevo paisaje. La serie está formada por tres piecas, cada cual con 4740 fragmentos de 1x1cm.

4740cm2, obra I, II i III, xilografia sobre paper, 4740 fragments de 1x1cm, 60x79cm.