Arquitectures de subsistència es presenta inicialment com a un exercici de documentació i visibilització del paisatge, agafant com a element central unes construccions que han participat en la modificació de l'entorn rural al llarg del territori, les cabanyes de pedra seca. Més endavant en sorgeix un interès creixent pel propi acte de construir: un habitacle, una imatge o un paisatge. El resultat final són xilografies de diferents formats on la imatge es forma a partir d'una trama lineal, la percepció de la qual canvia depenent de la distància a la que ens trobem d'aquesta.Arquitectures de subsitència (detall 01), tauler de contraplacat gravat i entintat, 100x92cm.