Construïdes mitjançant els propis materials del lloc on s'edificaven, les cabanyes de pedra seca es caracteritzen per la seva integració en el terreny i per aparèixer en el moment en que es produeix un canvi d'usos d'aquest. Arquitectures de subsistència inicialment es presenta com a un exercici de documentació i visibilització del paisatge, agafant com a element central unes construccions que han participat en la modificació de l'entorn rural al llarg del territori, però en sorgeix un interès creixent pel propi acte de construir: un habitacle, una imatge o un paisatge.

El resultat final són xilografies de diferents formats on la imatge es forma a partir d'una trama lineal, la percepció de la qual canvia depenent de la distància a la que ens trobem d'aquesta, igual que en el moment que caminem per un espai determinat. Les diferents lectures que permet l'obra, tant formalment com conceptualment, forcen l'espectador a prendre consciència en l'acte de mirar i de posicionar-se davant el que estem observant.


Construidas mediante los propios materiales del lugar donde se edificaban, las cabañas de piedra seca se caracterizan por su integración en el terreno y por aparecer en el momento en que se produce un can vio en los usos de este. Arquitectures de subsitància se presenta inicialmente como un ejercicio de documentación y visualización del paisaje, cogiendo como elemento central unas construcciones que han participado en la modificación del entorno rural a lo largo del territorio, pero surge un interés creciente por el propio acto de construir: un habitáculo, una imagen o un paisaje.
El resultado final son xilografias de diferentes formatos donde la imagen se forma a partir de una trama lineal, la percepción de esta cambia dependiendo del punto de vista que toma el espectador, igual que en el momento que caminamos por un espacio determinado. Las diferentes lecturas que permite la obra, tanto formalmente como conceptualmente, fuerzan al espectador a tomar conciencia en el acto de mirar y de posicionar-se delante lo que estamos observando.
Arquitectures de subsitència (detall 01), tauler de contraplacat gravat i entintat, 100x92cm.

Cavitat 01, Cavitat 02 i Cavitat 03, xilografia sobre paper, 76x112cm (imatge 57.5x85cm).Detall Cavitat 01.Sèrie Arquitectures de Subsistència I, II, III, IV i V, petit format.
Quercus robur, xilografia sobre paper, 76x112cm (imatge 70x105cm) i sense títol, fustra gravada i entintada, 23.5x34.5cm.