Aquest projecte és una recerca sobre la incidència que tenen les imatges en el moment que aquestes perden contacte amb la realitat. Em centro en les imatges digitals provinents de l’esfera virtual, causants d’un canvi en la nostra concepció i experiència d’allò real. Les pantalles provoquen una experiència en diferit on el món és substituït per els signes d’aquest, el que Baudrillard anomena hiperrealitat. En aquest espai virtual és d’on recupero les imatges, que posteriorment reconstrueixo utilitzant tècniques analògiques, com el dibuix, el llibre d’artista o la construcció de diorames, per retornar-les al món físic. En el procés de dotar d’una nova materialitat a aquestes imatges afloren a la superfície les seves estructures, es fa visible com es formulen i la seva naturalesa fictícia.


Este proyecto es una búsqueda sobre la incidencia que tienen las imágenes en el momento que estas pierden contacto con la realidad. Me centro en las imágenes digitales provenientes de la esfera virtual, causantes de un cambio en nuestra concepción y experiencia de lo real. Las pantallas provocan una experiencia en diferido donde el mundo es sustituido por los signos de este, lo que Baudrillard nombra como hiperrealidad. En este espacio virtual es de donde recupero las imágenes, que posteriormente reconstruyo utilizando técnicas analógicas, como el dibujo, el libro de artista o la construcción de dioramas, para devolverlas al mundo físico. En el proceso de dotar de una nueva materialidad a estas imágenes afloran a la superficie sus estructuras, se hace visible como se formulan y su naturaleza ficticia.
Arquitectura 01 i 02 (Nicaragua 27-29), 2021. Dibuix. Llapis mecànic, mines Staedtler HB 0.5, setze papers mil·limetrats GVARRO DinA4 cada una. Mides totals: 84 x 118.8 cm (cada obra).

Plantes d’interior 01 i 02, 2020. Dibuix. Llapis mecànic, mines Staedtler HB 0.5, dos papers mil·limetrats GVARRO DinA5 cada una. Mides: 56.5 x 42 cm (cada una).

Sense títol, 2020. Impressió digital. 400 folis d’oficina DinA4 i coberta de metacrilat. Llibre d’artista on cada un dels píxels que formen una imatge a color RGB són traduits al seu valor numèric.