Prenent el menhir com a element dissonant en el territori, entès com una de les primeres construccions amb intencionalitat d’intervenir en un espai que no li és natural, busco aquells objectes que podrien ser els menhirs dels nostres temps, però que es converteixen en residuals i perden tot sentit de ser un cop es situen en un context que no els pertany.

Tomando el menhir como elemento disonante en el territorio, entendido como una de las primeras construcciones con la intención de intervenir en un espacio que no le es natural, busco esos objetos que podrían ser los menhires de nuestros tiempos, pero que se convierten en residuales y pierden todo sentido de ser una vez se encuentran en un contexto que no les pertenece.
Ja no erigim menhirs I i II, xilografia sobre paper, 76x108cm (imatge 67x100cm)