Lluites limítrofes 01, 02 i 03, xilografia sobre paper, 112x76cm (imatge 85.5x56cm).La serie Lluites Limítrofes neix en els llocs que queden al marge de la ciutat urbanitzada on el límit entre l’entorn urbà i l’entorn natural es desdibuixa, forçant els dos subjectes (ciutat i naturalesa) a una lluita constant per el domini de l’espai. Aquestes lluites silencioses i invisibles, al marge del transcórrer de la ciutat, agafen interès en el moment que són observades com a resultats de les nostres intervencions i alhora adquireixen regles i tempos propis. Formen part del paisatge urbà, però aquests són obviats i cauen en un estat de letargia, esperant que algú els doni una nova funció.


La serie Lluites Limítrofes (Luchas Limítrofes) nace en los lugares que quedan al margen de la ciudad urbanizada donde el límite entre el entorno urbano y el entorno natural se desdibujan, forzando los dos sujetos (ciudad y naturaleza) a una lucha constante por el dominio del espacio. Estas luchas silenciosas e invisibles, al margen del devenir de la ciudad, adquieren interés en el momento que son observadas como resultado de nuestras intervenciones, pero a la vez se convierten en espacios con tiempos y reglas propios. Forman parte del paisaje urbano, pero son obviados sistemáticamente y caen en un estado de letargo, esperando que alguien les de una nueva función.Vista exposició Centre Cultural La Mercé, Girona.Lluites limítrofes 04, xilografia sobre paper muntat en cartró pluma, 91.5x127cm.Vista de sala. Lluites limítrofes 04 i 05.Vista de sala. Lluites limítrofes 06, 07 i 08.