El meu interès, a través de la pràctica artística, és realitzar una reflexió sobre les imatges, els seus usos y els paisatges que en sorgeixen. M'hi apropo amb la intenció d'observar les representacions que es construeixen entorn el territori, ja sigui posant èmfasi en el paisatge o a la pròpia creació de la imatge, per a través de l'obra, donar visibilitat a realitats que són invisibilitzades o queden al marge, però que condicionen la manera com experimentem l'entorn, allò real.

Els mètodes existents de reproducció de la imatge tenen un paper important en el procés creatiu i en la formalització de l'obra final: la fotografia, la impressió digital, les tècniques de gravat, les maquetes y diorames, el dibuix, etc., que conceptualment em permeten alentir el procés de construcció de la imatge, igual que el seu posterior consum. L'objectiu del procés creatiu és imaginar una nova imatge, buscant que a través del llenguatge propi de les tècniques emprades i les seves limitacions la reformulin. El resultat d’aquest procés són obres que dirigeixen la mirada de l’espectador cap a la relació d'aquest amb el seu entorn: com el mirem, com el representem i com hi intervenim. La nova visibilitat que adquireix el paisatge interpel·la les narracions oficials i l’imaginari col·lectiu, i, en fer-ho, empeny a repensar la realitat.